W lipcu tego roku liczba aktywnych wydawców o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej w sieci partnerskiej Affiliando przekroczyła 1000 partnerów.