Ciekawy raport został opublikowany przez firmę comScore, wynika z niego, że Hiszpanie to najlepsi, jeśli nie idealni użytkownicy internetu.

Firma comScore wspólnie z Terra przeprowadziła badania, które dały odpowiedź na pytanie:

jaki naród jest tym używającym najczęściej, najbardziej i w sposób najbardziej zaawansowany internetu.


Badanie zostało przeprowadzone pod nazwą Ad Value Research Study i miało na celu weryfikację powyższych pytań. Okazało się, że to nie Amerykanie, Brytyjczycy, czy Japończycy są najbardziej za nowymi technologiami, ale Hiszpanie.


Z badania wynika, że Hiszpanie lubią i są zazwyczaj bardzo zaawnasowani w wykorzystaniu internetu, ale też angażują się w uczestnictwo w innych kanałach komunikacyjnych. Są oni również bardziej podatni na nowinki technologiczne i bardzo szybko orientują się w najnowszych rozwiązaniach, platformach czy chociażby gadżetach.


Internet dla Hiszpanów jest pierwszym i głównym źródłem poszukiwania informacji zarówno o produktach, firmach czy opiniach innych użytkowników/konsumentów. Ten fakt akurat nie dziwi, bo przypuszczam, że w Polsce coraz częściej również tak się dzieje, choć w dalszym ciągu dostęp do sieci jest nieco ograniczony.


Hiszpanie, jak wynika z badań comScore reagują pozytywniej na wszelkiego rodzaju przekazy rekamowe w sieci, promujące nowe produkty, albo te już istniejące.  Podczas, gdy obywatele innych krajów mogą traktować reklamy jako inwazyjne, Hiszpanie przyjmują pozytywną postawę, ciesząc się i doceniając wysiłki marketerów, mające na celu dotarcie do grupy docelowej ze swoim przekazem.


Hiszpanie również przodują w wykorzystaniu internetu i jego możliwości:


  • 24% z nich używa live streamingu podczas, gdy w innych krajach to 18%
  • 26% z nich zamieszcza opinie i głosuje na produkty online, podczas gdy w innych krajach to 16%
  • 22% z nich poszukuje pracy online, podczas gdy w innych krajach to 12%
  • 12% z nich znalazło nową pracę poprzez internet, podczas gdy w innych krajach to 4%

Pełen opis wyników raportu możesz przeczytać tutaj.

Raport comScore - Hiszpanie idealnymi użytkownikami internetuhttp://internet-news.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/raport_comscore.jpghttp://internet-news.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/raport_comscore-150x150.jpgЭва KasiakWiadomości
Ciekawy raport został opublikowany przez firmę comScore, wynika z niego, że Hiszpanie to najlepsi, jeśli nie idealni użytkownicy internetu. Firma comScore wspólnie z Terra przeprowadziła badania, które dały odpowiedź na pytanie: jaki naród jest tym używającym najczęściej, najbardziej i w sposób najbardziej zaawansowany internetu. Badanie zostało przeprowadzone pod nazwą Ad...