qcadoo MES to oprogramowanie do zarządzania produkcją dla sektora Małych i Średnich Firm.

To kolejny projekt, który powstał z programu dofinansowania z UE 8.1. I choć rozwiązań typu SaaS jest coraz więcej na polskim rynku, jesteśmy jeszcze daleko do rynków zachodnich, a także skandynawskich, gdzie SaaS jest praktykowany i oferowany klientom od lat i odniósł duży sukces.

 

Firmy nie inwestują w swoje oprogramowanie, nie muszą go budować, ani rozwijać – wszystko to bowiem otrzymają w ramach umowy z dostawcą opcji SaaS (Software as a service). Sama współpracuję z taką firmą i wiem, jak przydatne dla spółki, która nigdy nie miała kompetencji, ani planów budowy własnego narzędzia, może być model SaaS.

 

Tym razem na łamach Internet-News publikacja o polskim rozwiązaniu SaaS o nazwie qcadoo i tym, co oferuje i w jaki sposób działa.

 

Czym jest qcadoo MES?

qcadoo MES to oprogramowanie do zarządzania produkcją dla sektora Małych i Średnich Firm. Łączy w sobie funkcje systemów klasy ERP, MRP i MES. Nie ma oczywiście aspiracji aby zastąpić systemy takie jak SAP, MS Dynamics czy Wonderware – nie jest bowiem kierowana do tego typu przedsiębiorstw. Pozwala natomiast na wyeliminowanie zarządzania produkcją przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych czy formularzy papierowych.Od początku postawiliśmy sobie kilka ambitnych celów przy tworzeniu rozwiązania. Przede wszystkim oprogramowanie miało być proste w obsłudze, dlatego pierwsze prace nad interfejsem były prowadzone wraz z firmą specjalizującą się w użyteczności (Usability). Rezultatem jest przejrzysty i przyjazny interfejs, którego łatwość obsługi została potwierdzona testami eyetracking-owymi.qcadoo MES od początku miał też wyeliminować wadę obecnych systemów – konieczność przeprowadzania dużego wdrożenia od początku, ingerującego w życie przedsiębiorstwa bez gwarancji sukcesu wdrożenia. Osiągnęliśmy to poprzez założenie iż każda funkcjonalność – duża czy mała – jest zamkniętym modułem. Moduły mogą być włączane i używane niezależnie, mogą też rozszerzać swoje funkcjonalności wzajemnie.Nad tym wszystkim czuwa platforma qcadoo, która dba o takie rzeczy jak zależności czy wymagalność obecności danego modułu.
Jaka z tego korzyść dla użytkownika?
Może zacząć od wdrożenia prostej funkcjonalności – wybierając jeden z modułów – i w miarę potrzeb włączać kolejne funkcjonalności, obejmując tym samym rozwiązaniem kolejne działy swojego przedsiębiorstwa. Dodatkowo użytkownik qcadoo otrzymuje dostęp do modułów oferowanych nie tylko przez Qcadoo, ale głównie przez firmy partnerskie czy wręcz do darmowych rozwiązań rozwijanych przez społeczność Open Source.
Zachęceni sukcesami takich projektów jak OpenERP, Open Bravo czy SugarCRM postanowiliśmy również udostępnić nasz produkt na licencji Open Source, zachęcając tym samym developerów, czy specjalistów od zarządzania produkcją do współtworzenia z nami qcadoo MES.

Co nas wyróżnia

qcadoo MES jako system zarządzania produkcją działa na rynku konkurencyjnym – zarówno jeżeli chodzi o rynek Polski jak i zagraniczny. Od istniejących rozwiązań odróżnia się jednak kilkoma cechami:

  • jest w pełni modułowy – można zacząć od prostej funkcjonalności, sukcesywnie obejmując rozwiązaniem kolejne potrzeby firmy. Moduły będzie można kupować w qcooStore – odpowiedniku Apple AppStore czy Android Market, jednak przeznaczonemu dla aplikacji przemysłowych
  • od początku tworzony jest z myślą o ergonomii użytkownika – rezultatem jest bardzo szybkie wdrożenie i krótki czas szkolenia
  • nieskończenie rozszerzalny – oparcie budowy o moduły, jak i szybki sposób dodawania nowych funkcjonalności bez potrzeby programowania, powodują że system można dostosować w krótkim czasie do specyfiki każdej firmy.
  • otwarty kod źródłowy – źródła projektu są dostępne na licencji AGPL, co powoduje że każdy może używać z oprogramowania nawet do celów komercyjnych (zachowując oczywiście postanowienia licencji AGPL). Dla bardziej wymagających użytkowników którzy chcą korzystać ze wsparcia czy możliwości rozszerzania swojego oprogramowania o komercyjne moduły, jest przewidziana licencja komercyjna
  • dostępny jako usługa (SaaS) – qcadoo jest dostępne przez dowolną przeglądarkę internetową, eliminując konieczność instalacji, pamiętania o kopiach bezpieczeństwa czy wykonywaniu upgrade’ów systemu. Wszystko to przekłada się na koszty klienta, które są odpowiednio niskie.
  • światowy zasięg projektu – qcadoo od początku tworzone jest z myślą o sprzedaży na cały świat i współpracy firm partnerskich z każdego zakątka naszego globu. Wierzymy że procesy produkcyjne są na tyle podobne w poszczególnych branżach, niezależnie od kraju, że moduły tworzone przez partnera polskiego mogą być wdrożone przez firmę w Kanadzie.

O Qcadoo Limited

Qcadoo Limited to firma powstała w 2010 roku przy udziale finansowania z programu unijnego POIG 8.1. Założycielami i osobami tworzącymi trzon firmy są osoby prywatne od lat związane z rynkiem IT w Polsce i posiadające doświadczenie w aplikacjach biznesowych.

 

qcadoo MES wspiera zarządzanie produkcjąhttp://internet-news.com.pl/wp-content/uploads/2011/09/qcadoo_saas.pnghttp://internet-news.com.pl/wp-content/uploads/2011/09/qcadoo_saas-150x150.pngЭва KasiakStart Up
qcadoo MES to oprogramowanie do zarządzania produkcją dla sektora Małych i Średnich Firm. To kolejny projekt, który powstał z programu dofinansowania z UE 8.1. I choć rozwiązań typu SaaS jest coraz więcej na polskim rynku, jesteśmy jeszcze daleko do rynków zachodnich, a także skandynawskich, gdzie SaaS jest praktykowany i oferowany...