Internet News nawiąże współpracę z organizatorami konferencji branżowych na terenie Polski, z organizatorami barcamp’ów oraz innych camp’ów. Serwis współpracował już między innymi z: InternetBeta 2010, 3camp.pl, Wszelkie ustalenia odnośnie zakresu i modelu współpracy mogą być poczynione na drodze indywidualnego kontaktu poprzez poniższy formularz kontaktowy.