Google oprócz rozwoju na rynku on line wdraża produkty wspierające pracę codzienną firm oraz instytucji publicznych.

Aplikacja o nazwie Google Earth Enterprise była wdrażana przez ostatnich kilka lat pod hasłem “Get a game plan”, które Google skierowało do społeczności stanu Louisiana.


Przez ponad trzy lata władze oraz mieszkańcy tego stanu dostarczali przez wspomnianą aplikację plany wszystkich dróg ewakuacyjnych, schronisk podziemnych, dawne plany zabronione dla dostępu publicznego, celem stworzenia aktualnej mapy planu ewakuacyjnego.


Przy okazji oczywiście nie mogło zabraknąć w takim spisie danych tzw. point of interest czyli punktów użyteczności publicznej, takich jak: apteki, szpitale, hotele, stacje paliw. Znajdą się one w tworzonym planie ewakuacyjnym.


Google Earth Enterprise będzie miał także wbudowany mechnizm, który pozwoli na bieżąco analizować i aktualizować sytuację krytyczną (powodzie,obserwacje  wycieków ropy naftowej).


Podczas tego typu zdarzeń policja czy straż pożarna będzie stanu Louisiana będzie mogła sprawdzić gdzie ma najbliżej szpital, stację paliw wraz z aktualną informacją czy są one dostępne przy np. powodzi.


Jednak oprócz tych funkcjonalnych założeń, które istotnie wesprą pracę ratowników albo tą polegającą na szacowaniu szkód, cały projekt ma na celu promowanie stanu. Wspólnymi siłami zarówno Google, jak i władze zamierzają rozpowszechniać także ciekawe wydarzenia oraz miejsca, które są do zobaczenia. A także promować całe przedsięwzięcie wśród innych krajów świata.


Video o Google Earth Enterprise możesz zobaczyć tutaj.
http://internet-news.com.pl/wp-content/uploads/2010/07/google_earth_enterprise.pnghttp://internet-news.com.pl/wp-content/uploads/2010/07/google_earth_enterprise-150x150.pngЭва KasiakStart Upgoogle
Google oprócz rozwoju na rynku on line wdraża produkty wspierające pracę codzienną firm oraz instytucji publicznych. Aplikacja o nazwie Google Earth Enterprise była wdrażana przez ostatnich kilka lat pod hasłem 'Get a game plan', które Google skierowało do społeczności stanu Louisiana. Przez ponad trzy lata władze oraz mieszkańcy tego stanu...